Badanie otoemisji akustycznych należy do tak zwanych obiektywnych metod badania słuchu. Oznacza to, że do uzyskania wyniku nie jest potrzebny aktywny udział pacjenta. Wobec tego jest to idealne narzędzie do badania noworodków oraz małych dzieci. Podczas badania umieszczana jest sonda pomiarowa w przewodzie słuchowym. W praktyce klinicznej badanie OAE wykorzystane jest jako: badanie przesiewowe słuchu u noworodków, badanie służące ocenie działania ślimaka, badanie różnicujące różnego rodzaju zaburzenia słuchu, badanie monitorujące wpływ działania hałasu i leków ototoksycznych na funkcjonowanie ucha wewnętrznego, badanie wykorzystywane w diagnostyce szumów usznych. Niewątpliwym atutem otoemisji jest szybkość wykonania oraz całkowita nieinwazyjność.

Wynik badania Pacjent otrzymuje w formie wydruku.

Przygotowanie do badania:
Wskazane jest poprzedzenie badania atoemisji akustycznej badaniem tympanometrycznym. Badanie jest zupełnie nieinwazyjne jednak wymaga małej ruchliwości podczas pomiaru.
Czas badania: Uzależniony jest od wieku pacjenta.

Wskazanie:
- u dzieci z nieprawidłowym wynikiem badania przesiewowego w celu potwierdzenia lub wyeliminowania problemów ze słuchem
- monitorowanie wpływu leków ototoksycznych na narząd słuchu np. po leczeniu stanów zapalnych.
- diagnostyka szumów usznych
- u osób pracujących w hałasie
- ocena stanu ucha wewnętrznego